Dešavanja


Mašinski tehničar motornih vozila

Ovaj obrazovni profil je formiran sa namerom da omogući učenicima sticanje neophodnog teorijskog i praktičnog znanja o motorima, motornim vozilima i njihovoj opremi, pravilnoj eksploataciji, održavanju, elementima automatizacije i dijagnostici ispravnosti motora i motornih vozila.

Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za:

 • Dijagnostiku ispravnosti motora i motornih vozila
 • Operativno vođenje popravke i servisiranja vozila u servisu, kao i tehnološkog postupka popravke
 • Operativno vođenje tehničkog pregleda
 • Praćenje eksploataciono tehničkih karakteristika vozila
 • Operativno praćenje remonta motornih vozila
 • Praćenje potreba za rezervnim delovima
 • Operativno praćenje proizvodnje i održavanja motornih vozila

Posle završenog školovanja maturantima se pruža mogućnost zapošljavanja u:

 • autoindustriji
 • auto servisima
 • servisima za tehnički pregled
 • MUP-u
 • Vojsci
 • Privatni biznis

Školovanjem na ovom obrazovnom profilu učenicima se otvara mogućnost daljeg školovanja na fakultetima:

 • Mašinski,
 • tehnološki,
 • elektrotehnički,
 • saobraćajni,
 • FON,
 • matematički,
 • policijska ili vojna akademija,

ili na višim školama:

 • mašinska
 • tehničko – informatička
 • elektrotehnička
 • saobraćajna
 • unutrašnjih poslova
 • ekonomska
 • poslovna

Osim toga, učenici će tokom školovanja biti obučeni i o osnovnim elementima zaštite na radu, organizacije rada, komunikaciji, kao i potrebom za permanentnim usavršavanjem.

U toku školovanja učenicima se omogućava praktičan rad u auto-servisima, tehničkim pregledima, garažama a kao obavezan deo nastave omogućava se obuka za vozača B kategorije.

Takođe se organizuju posete firmama sajmovima, osiguravajućim kućama i projektantskim biroima gde se učenici mogu bliže upoznati sa konkretnim poslovima kojima se bavi stručnjak ovog profila.

U očekivanju je i saradnja sa školskim centrima poznatih firmi (npr Renault). U okviru ove saradnje najboljim učenicima bi bile omogućene posete seminarima, pohađanje praktične nastave u njihovim servisima, kao i posete njihovom centrima. Cilj saradnje sa mašinskom školom je pronalaženje najboljih učenika zainteresovanih za buduće zaposlenje u centrima firme Renault ili neke druge sa kojom škola sarađuje.

 

 

Spisak predmeta sa nedeljnim i godišnjim fondom časova teorije i vežbi izgleda ovako:

 

PRVI RAZRED

nedeljni fond

Godišnji fond

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

108

 

Strani jezik

2

 

72

 

Istorija

2

 

72

 

Muzička umetnost

1

 

36

 

Fizičko i zdravstveno
vaspitanje

2

 

72

 

Matematika

4

 

144

 

Računarstvo i informatika

 

2

 

72

Geografija

2

 

72

 

Fizika

2

 

72

 

Hemija

2

 

72

 

Mašinski materijali

2

 

72

 

Tehničko crtanje sa 
nacrtnom geometrijom

 

3

 

108

Mehanika

2

 

72

 

Praktična nastava

 

3

 

108

Izborni predmet

1

     
         

DRUGI RAZRED

nedeljni fond

Godišnji fond

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

111

 

Strani jezik

2

 

74

 

Istorija

2

 

74

 

Likovna kultura

1

 

37

 

Fizičko i zdravstveno
vaspitanje

2

 

74

 

Matematika

4

 

148

 

Fizika

2

 

74

 

Biologija

2

 

74

 

Mehanika

2

 

74

 

Mašinski elementi

2

 

74

 

Elektrotehnika i
elektronika

2

 

74

 

Motori SUS

2

 

74

 

Praktična nastava

 

6

 

216

Izborni predmet

1

 

37

 
         

TREĆI RAZRED

nedeljni fond

Godišnji fond

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

111

 

Strani jezik

2

 

74

 

Sociologija

2

 

74

 

Fizičko i zdravstveno
vaspitanje

2

 

74

 

Matematika

3

 

111

 

Mašinski elementi

2

 

74

 

Tehnologika obrade

2

 

74

 

Termodinamika

2

 

74

 

Hidraulika i pneumatika

2

 

74

 

Motorna vozila

3

 

111

 

Eksploatacija i održavanje motornih vozila

2

 

74

 

Praktična nastava

 

7

 

259

Izborni predmet

1

 

37

 
         

ČETVRTI RAZRED

nedeljni fond

Godišnji fond

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

96

 

Strani jezik

2

 

64

 

Filozofija

2

 

64

 

Fizičko i zdravstveno
vaspitanje

2

 

64

 

Matematika

3

 

96

 

Ustav i prava građana

1

 

32

 

Organizacija rada

2

 

64

 

Motorna vozila

3

 

96

 

Eksploatacija i održavanje motornih vozila

1

2

32

64

Merenje i kontrolisanje

 

2

 

64

Elementi automatizacije motornih vozila

2

 

64

 

Praktična nastava

 

7

 

224

Izborni predmet

1

 

32

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo