Erazmus + Program

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata mobilnosti i saradnje u oblastima visokog, opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, kao i u oblastima mladih i sporta.

Institucije i organizacije koje mogu punopravno  da učestvuju u Erazmus+ programu moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (sve zemlje Evropske unije, Srbija, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (druge zemlje u susedstvu Evropske unije i sve zemlje sveta).

Program Erazmus+ se sastoji od tri ključne aktivnosti – KA1, KA2 i KA3

Projekti u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) su projekti mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština.

U projektima mobilnosti mogu učestvovati studenti i nastavno osoblje u visokom obrazovanju, nastavnici i učenici u opštem obrazovanju, nastavnici i učenici u stručnom obrazovanju, edukatori u obrazovanju odraslih i mladi i omladinski radnici u oblasti mladih. Novina u ovom programu je i mogućnost za učenike u opštem obrazovanju, kao i polaznike u obrazovanju odraslih da učestvuju u projektima mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština.

Ciljevi projekata mobilnosti su brojni: držanje nastave, pohađanje obuke, obavljanje pripravničkog staža, priznavanje stečenih ESPB bodova, sticanje iskustva, novih veština i profesionalno usavršavanje.

Projekti u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) su projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi.

Projekti u okviru ključne aktivnosti 2 se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi, kao i inovacija i izvrsnosti. Tu spadaju modernizacija nastavnih planova i programa, inoviranje metodologije izvođenja nastave, unapređe nastavnog materijala, obuka za odrasle, saradnja sa preduzećima preko kojih se ostvaruju studentske i učeničke prakse…

Projekti u okviru Ključne aktivnosti 3 (KA3) su projekti za podršku reformi obrazovnih politika i namenjeni su institucijama koje kreiraju i sprovode javne politike u oblasti obrazovanja i mladih.

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo