Dešavanja


VANREDNI ISPITI

APRILSKI ISPITNI ROK,

 školske 2020/21. godine

III, IV I V STEPEN

 

 

DAN

DATUM

I VREME

POLAGANјA ISPITA

PREDMET

ČLANOVI KOMISIJE

Kabinet

PONEDELjAK

12.04.2021.

800

Praktična nastava-

tehničar drumskog saobraćaja

Đurišić Nikola

Pejčić Ivana

Živanov Dragolјub

radionica

PONEDELjAK

12.04.2021.

800

Praktična nastava-

bravar

Timotijević Aleksandra

Nikolovski Aleksandar

Ortopan Mateja

radionica

PONEDELjAK

12.04.2021.

800

Praktična nastava-

mašinski tehničar motornih vozila

Vila Petar

Perić Slobodan

Timotijević Aleksandra

radionica

PONEDELjAK

12.04.2021.

800

Praktična nastava-tehničar za kompjutersko upravlјanje  CNC mašina

Vila Petar

Nikolovski Aleksandar

Perić Slobodan

radionica

PONEDELjAK

12.04.2021.

800

Praktična nastava-automehaničar

Bolјanac Jon

Vila Petar

Perić Slobodan

radionica

PONEDELjAK

12.04.2021.

800

Praktična nastava-mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Ortopan Mateja

Milenković Ljubiša

Nikolovski Aleksandar

radionica

PONEDELjAK

12.04.2021.

800

Praktična nastava-bravar-zavarivač

Timotijević Aleksandra

Nikolovski Aleksandar

Ortopan Mateja

radionica

PONEDELjAK

12.04.2021.

800

Elektromašinska priprema

Ortopan Mateja

Milenković Ljubiša

Nikolovski Aleksandar

radionica

PONEDELjAK

12.04.2021.

800

Specijalistički ispit-vozač motornih vozila

Đurišić Nikola

Pejčić Ivana

Živanov Dragolјub

radionica

utorak

13.04.2021.

1140

Srpski jezik i književnost-pismeni

Stanojevski Lidija

16

utorak

13.04.2021.

1255

- istorija

- geografija

Opačić Marko

Milinović Aleksandar

Vlaović Svetlana

16

utorak

13.04.2021.

1255

 

 

 

 

 

 

 

utorak

13.04.2021.

1330

- merenje i kontrolisanje

- tehnologija materijala

- tehnologija obrade

- termodinamika

 

 

 

 

-tehničko crtanje sa nacrtnom  geometrijom

- tehničko crtanje

Đorđević Bilјana

Vasović Dragana

Spasovski Svetlana

14

sreda

14.04.2021.

1020

 

 

 

 

- saobraćajni sistemi

-  garaže, servisi i parkirališta

- trasologija

-bezbednost saobraćaja

- saobraćajna psihologija

- regulisanje saobraćaja

-ekonomika i organizacija prevoza

Ćirković Olinka

Pejčić Ivana

Šelmić Ljilјana

 

19

sreda

14.04.2021.

1255

Srpski jezik i književnost-usmeni

Stanojevski Lidija

Stojanović Senka

Milinović Aleksandar

19

sreda

14.04.2021.

1330

 

 

- muzička umetnost

- građansko vaspitanje

- verska nastava

- ekologija i zaštita životne sredine

- biologija

Spasovski Svetlana

Vlaović Svetlana

Savić Nenad

Milojkov Branislav

 

 

preko puta zbornice

sreda

14.04.2021.

1055

 

Matematika-pismeni

Radojević Radmila

23

četvrtak

15.04.2021.

1415

Engleski jezik-pismeni

Ruski jezik-pismeni

Zeng Larisa

Solomun Dragana

4

 

četvrtak

15.04.2021.

1130

 

 

 

 

četvrtak

15.04.2021.

1155

 

- mehanika

- automatizacija i robotika

- hidraulika i pneumatika

 

 

- organizacija rada

- tehnologija obrazovnog profila

( automehaničar )

-  motori sa unutrašnjim sagorevanjem

- eksploatacija i održavanje motornih vozila

- elementi automatizacije motornih vozila

- elementi automatizacije vozila

Dojčinović Nenad

Vasović Dragana

Matić Aleksandra

 

4

četvrtak

15.04.2021.

1255

 

Fizičko vaspitanje

Vlatković Nebojša

Jovanov Predrsag

Crevar Aleksić Jovana

sala za fizičko

petak

16.04.2021.

945

 

-filozofija

-ustav i prava građana

-sociologija sa pravima građana

- sociologija

Beka Emilijan

Aranđelović Sanja

Savičić Snežana

 

19

petak

16.04.2021.

1020

 

 

 

 

 

petak

16.04.2021.

1055

-fizika

-hemija

-hemija i mašinski materijali

 

 

 

 

- mašinski elementi

- konstruisanje

Ilić Jelena

Savičić Snežana

Rogić Dušica

 

 

 

 

 

Rogić Dušica

Vučić Danijela

Ilić Jelena

23

petak

16.04.2021.

1130

Engleski jezik-usmeni

Ruski jezik-usmeni

Zeng Larisa

Blagojević Bojana

Solomun Dragana

19

petak

16.04.2021.

945

 

 

 

 

 

 

 

petak

16.04.2021.

1015

 

- saobraćajna infrastruktura

- teret u transportu

- preduzetništvo

- mehanizacija pretovara

 

 

 

 

- prevoz tereta i putnika

- inteligentni transportni sistemi

- regulisanje i bezbednost saobraćaja

- organizacija prevoza

 

Ćirković Olinka

Pejčić Ivana

Spasovski Svetlana

23

petak

16.04.2021.

1330

- mašinski materijali

- tehnološki postupci sa kontrolom

- tehnologija bravarskih radova

- tehnologija obrazovnog profila ( bravar )

Popov Vladimir

Roksić Momčilo

Crevar Aleksić Jovana

19

ponedelјak

19.04.2021.

1020

- elektronika i elektrotehnika

- osnove elektrotehnike

 

Radovanović Zoran

Milenković Nenad

Crevar Aleksić Jovana

 

13

ponedelјak

19.04.2021.

1215

Matematika-usmeni

Radojević radmila

Erdelјan Bilјana

Milovanović Mila

 

medijateka

ponedelјak

19.04.2021.

1255

 

 

 

 

 

- ispitivanje mašinskih elemenata i konstrukcija

- motorna vozila

Vasović Dragana

Đorđević Bilјana

Jeremić Slavica

 

 

 

 

 

 

13

ponedelјak

19.04.2021.

1330

- modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija

- računari i programiranje

Bučevac Nada

Tršek Slobodan

Matić Aleksandra

R2

 

 

 

 

 

 

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo