CENOVNIK ZA VANREDNE UČENIKE

 

 

PREKVALIFIKACIJA, DOKVALIFIKACIJA  I  VANREDNO   ŠKOLOVANјE ( III  i   IV  stepen)

UPIS  GODINE

4.500,00 dinara

OBNOVA  GODINE

1.500,00 dinara

ISPITI

ISPIT

1.600,00 dinara

ISPIT SA PISMENIM ZADATKOM

1.700,00 dinara

ISPIT SA VEŽBAMA

1.800,00 dinara

ISPIT IZ PRAKTIČNE NASTAVE.

2.200,00 dinara

ZAVRŠNI ISPIT

3.500,00 dinara

MATURSKI ISPIT

5.000,00 dinara

   NAPOMENA:  u cenu ispita je uklјučena konsultativna nastava

 

SPECIJALISTIČKO I MAJSTORSKO  OBRAZOVANјE     ( V stepen)

 

UPIS  GODINE.

4.500,00 dinara

ISPIT.

2.800,00 dinara

ISPIT  SA  PISMENIM  ZADATKOM.

3.000,00 dinara

ISPIT  SA  VEŽBAMA.

3.300,00 dinara

ISPIT  IZ  PRAKTIČNE  NASTAVE.......

3.800,00 dinara

SPECIJALISTIČKI ISPIT.

8.600,00 dinara

SPECIJALISTIČKI ISPIT – INSTRUKTOR VOŽNјE.

9.200,00 dinara

     NAPOMENA:    u cenu ispita je uklјučena konsultitativna nastava.

Za specijalistički ispit za instruktora vožnje uračunata je cena pedagoške vožnje i polaganja testova.

 

ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

 

IZDAVANјE DUPLIKATA DIPLOMA, SVEDOČANSTVA, POTVRDA I UVERENјA

1.000,00 dinara

 

 

CENOVNIK VAŽI  OD       20.10.2023.

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo