Dešavanja


   U skladu sa specifičnostima organizovanja onlajn  nastave u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, molimo Vas da nastavnici i stručni saradnici posebnu pažnju obrate na moguće neprimereno ponašanje učenika na platformama za učenje (različiti oblici digitalnog nasilјa, neprimereni komentari i dr.).

Škola je u obavezi da obavesti roditelјe učenika da obrate pažnju na sadržaje koje učenici postavlјaju tokom procesa onlajn učenja, te da ih informiše da će neprimereno ponašanje učenika uticati na  ocenu iz vladanja na kraju školske godine.

 

Potrebno je da nastavnici i stručni saradnici podsete učenike na pravila ponašanja na onlajn platformama za učenje, beleže neprimerena ponašanja, informišu roditelјe i uklanjaju neprimereni sadržaj sa platformi koje koriste u svom radu.

Ukoliko škola ima saznanja o digitalnom nasilјu između učenika koje se nastavlјa i pored informisanja roditelјa i/ili predstavlјa poseban rizik po učenika/ke izložene nasilјu potrebno je da podnese prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova i o tome izvesti nadležnu Školsku upravu.

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo