Dešavanja


Prema dopisu koji je poslat školama 17.03.2020. godine u vezi sa učenjem na daljinu, istaknuta je obaveza škola i data uputstva za praćenje napredovanja učenika u periodu učenja na daljinu.