Sajt Mašinske Škole Pančevo 

Mehatronika je inženjerska disciplina koja predstavlja savršen spoj mašinstva, eletrotehnike, automatike, programiranja i informacionih tehnologija.

Centralno mesto u sticanju veština, znanja i radnih kompentencija tehničara mehatronike je mehatronski sistem. On može biti jednostavan kao što su: kran, lift, veš mašina, ili složeni kao što su automobil, raketni sistem odbrane, distribucija električne energije ili čak nuklearna elektrana.

Tehničar mehatronike treba da prepozna lokalizuje i otkloni kvar, tj. da prepozna da li je kvar u nekoj električnoj, elektropneumatskoj, pneumatskoj, hidrauličnoj komponenti ili u kontroleru ili u nekom mehaničkim delu. Zbog toga je potrebno da u osnovi poznaje sve discipline koje su prisutne u jednom mehatronskom sistemu, naročito praktične veštine koje su u tim disciplinama zastupljene.

Nastava iz stručnih predmeta odvija se u savremeno opremljenim kabinetima. Učenicima se omogućava sticanje znanja i veština u režimu simulacije korišćenjem računara i kvalitetnog softvera i na realnim uređajima koji su pre svega bezbedni za rad i učenje.

Mehatronika

Obrazovni profil tehničar mehatronike je novi obrazovni profil koji je kao ogled startovao u školskoj 2007/2008 godini, dok je u 2014/2015 prešao na standardni plan i program.

Obrazovni profil Tehničar mehatronike se odlikuje organizacionim novinama i modularnom programskom strukturom, a formiran je u skladu sa normama koje važe u evropskoj uniji.

Cilj ovog obrazovnog profila je osposobljavanje učenika za :

  • Dijagnostifikovanje i otklanjanje kvarova
  • Preventivno i periodično održavanje opreme
  • Unos, postavljanje i praćenje parametara mehatronskog sistema

Spisak predmeta po razredima sa nedeljnim i godišnjim brojem časova teorije i vežbi:

 

PRVI RAZRED

nedeljni fond

Godišnji fond

BLOK

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

111

 

 

Strani jezik

2

 

74

 

 

Fizičko vaspitanje

2

 

74

 

 

Matematika

4

 

148

 

 

Računarstvo i informatika

 

3

 

111

 

Fizika

2

 

74

 

 

Tehničko crtanje

 

3

 

111

 

Mehanika

3

 

111

 

 

Elektrotehnika sa merenjima

2

1

74

37

 

Priprema elektromašinskih materijala

 

3

 

111

 

Izborni predmet predviđen zakonom

1

 

37

 

 

Izborni predmet predviđen programom

2

 

74

 

 

 

DRUGI RAZRED

nedeljni fond

Godišnji fond

BLOK

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

111

 

 

Strani jezik

2

 

74

 

 

Fizičko vaspitanje

2

 

74

 

 

Matematika

4

 

148

 

 

Elektrotehnika sa merenjima

1

1

37

37

 

Tehnička mehanika sa mehanizmima

3

 

111

 

 

Elektronika

2

1

74

37

 

Programiranje

 

2

 

74

 

Hidraulične i pneumatske komponente

2

1

 

74

 30

Mašinski elementi

2

2

74

74

 

Izborni predmet predviđen Zakonom

1

 

37

 

 

Izborni predmet predviđen programom

2

 

74

 

 

 

TREĆI RAZRED

nedeljni fond

Godišnji fond

BLOK

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

105

 

 

Strani jezik

2

 

70

 

 

Fizičko vaspitanje

2

 

70

 

 

Matematika

3

 

105

 

 

Hidraulički i pneumatski sistemi kao objekti upravljanja

 

3

 

105

18

Digitalna elektronika

2

2

42

42

 

Mikrokontroleri

 

4

 

56

 

Merni pretvarači

 

3

 

39

 

Sistemi upravljanja

2

1

44

22

24

Elekrični pogon i oprema u mehatronici

2

2

70

70

18

Modeliranje sa analizom elemenata i mehanizama

 

3

 

105

 

Izborni predmet predviđen zakonom

1

 

35

 

 

Izborni predmet predviđen programom

2

 

70

 

 

 

ČETVRTI RAZRED

nedeljni fond

Godišnji fond

BLOK

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

93

 

 

Strani jezik

2

 

62

 

 

Fizičko vaspitanje

2

 

62

 

 

Matematika

3

 

93

 

 

Preduzetništvo

 

2

 

62

 

Programabilni logički kontroleri

1

2

31

62

 

Mehatronski sistemi

3

 

93

 

30

Testiranje i dijagnostika mehatronskih sistema

 

5

 

155

30

Održavanje i montaža mehatronskih sistema

 

5

 

155

30

Izborni predmet predviđen zakonom

1

 

31

 

 

Izborni predmet predviđen programom

2

 

62

 

 

 

Izborna nastava sastoji se svake školske godine iz 3 (tri) časa i to:

  • Obavezni izborni predmet predviđen zakonom – Građansko vaspitanje ili Verska nastava, 1 čas nedeljno tokom školske godine

· Jedan obavezan predmet predviđen Programom ogleda, pri čemu su svi ponuđeni predmeti sa fondom 2 časa nedeljno.

Učenici mogu da se opredele za strani jezik kao izborni predmet samo u prvom razredu i mogu ga slušati u kontinuitetu do kraja školovanja ili kraće. To znači da ukoliko odustanu u nekom razredu ne mogu ga ponovo birati u narednim.

Nastava koja se odvija po planu po grupama kroz vežbe, praktičnu nastavu i nastavu u bloku i realizuje se sa 15 učenika u grupi.

 

 

Statistika

Articles View Hits
523408

Obrazovni profili

Obrazovni profili

3D modelling

Učenici naše škole uspešno posluju