P2

Srpski jezik i književnost

Engleski

Istorija: Facebook grupa P2 2019-2020

Geografija: whatsapp grupa I2 geografija

Ekologija i zaštita životne sredine: P2 Ekologija

Matematika: WhatsApp grupa Matematika P-2

Fizičko

Računarstvo i informatika

Fizika

Tehnologija materijala: RTS Planeta, WhatsApp grupa "TEH2"

Motorna vozila

Saobraćajni sistemi: FB grupa P2 2019-2020

Praktična nastava: WhatsApp grupa Prakticna nastava P-2

Veronauka

Građansko vaspitanje: whatsapp grupa građansko I2

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo