Dešavanja


Kroz edukativno predavanje ističe se značaj blagovremenog otkrivanja vršnjačkog nasilјa koje može biti fizičko, psihičko, emocionalno, seksualno, socijalno i digitalno nasilјe, a edukacijom učenika jača se poverenje škola i dece, sa cilјem zajedničkog delovanja na sprečavanju vršnjačkog nasilјa, kako su rekli iz pančevačke policije.

Takođe je od strane predavača istaknuto da je najvažnije podizanje svesti kod učenika da je bolјe sprečiti nasilјe nego da se dogodi i da je nasilјe u školama ozbilјan i urgentni društveni problem, da se mora rešavati sistemski i kordinacijom mnogih institucija. Na kraju je zaklјučeno da je cilј ove vrste prevencije  da se deca u školi osećaju sigurno, zbrinuto, prihvaćeno i zadovolјno.

Tekst i foto: Ivana Pejčić

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo