Dešavanja


Obaveštavamo Vas da je na linku https://jpd.rs/images/preuzmite/Prirucnik_za_nastavu.pdf dostupan Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na dalјinu koji je namenjen nastavnicima i stručnim saradnicima.

Takođe, obaveštavamo Vas da na linku http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Skole.pdf možete preuzeti dopunjenu verziju Preporuka za prevenciju od COVID 19 koje je pripremio Institut za javno zdravlјe Srbije "dr Milan Jovanović Batut" . U odnosu na utvrđene kanale informisanja i komunikacije na nivou škole potrebno je da obezbedite da svi zaposleni budu upoznati sa ovim preporukama. Ovaj materijal, u delu koji se odnosi na prevenciju i zaštitu lica, treba koristiti i u radu sa učenicima, na način koji je prilagođen uzrastu učenika.

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo