Dešavanja


  Obaveštavamo Vas da je u pripremi platforma Microsoft Teams prilagođena za učenje na dalјinu (sa ostalim uslugama Microsoft Office 365) koju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uspostavlјa i administrira u saradnji sa kompanijom Microsoft. Platforma se uspostavlјa za potrebe škola i pogodna je za izradu obrazovnih materijala i učenje na dalјinu. Napominjemo da je kompanija Microsoft učinila platformu besplatnom za sve škole u Republici Srbiji, kako u toku kriznog perioda, tako i kasnije.

 

U narednih nekoliko dana Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će svim školama dostaviti dovolјan broj pristupnih naloga, tako da svi nastavnici i učenici mogu da koriste ovu platformu za udalјeno izvolјenje nastave. Nalozi će biti dostavlјeni putem mejla koji je škola u informacionom sistemu Dositej opredelila za komunikaciju sa Ministarstvom, nakon čega će odgovorne osobe u školama distribuirati naloge nastavnicima i učenicima (učenicima će se anonimizirani nalozi dostavlјati posredstvom razrednog starešine i roditelјa).

Kako bi se nastavnicima olakšalo korišćenje pomenute platforme, pored uputstava koja su dostupna na adresi https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, pripremlјene su i odgovarajuće onlajn obuke za nastavnike. Predviđeno je da onlajn obuke počnu od petka 20.3.2020. godine i namenjene su prvenstveno nastavnicima. Raspored obuka za mart 2020. je dat u nastavku, zajedno sa kratkim uputstvom za pristup obukama. U pripremi su i video uputstva za rad sa platformom, koja će u narednih dan-dva postati dostupna na istoj adresi na kojoj su već dostupna tekstualna uputstva.

Napominjemo da je platforma izuzetno pogodna za pripremu digitalnih sadržaja, za interaktivnu onlajn nastavu, razmenu sadržaja, postavlјanje zadataka i prikuplјanje rešenja i odgovora. Platforma omogućava korišćenje veb aplikacija Word, Excel, OneNote, Outlook, Teams, kao i drugih aplikacija dostupnih u pakedu MS Office 365.

U skladu sa navedenim, neophodno je da informaciju o obukama za korišćenje platforme što pre prosledite svim nastavnicima u Vašoj školi, te da u narednih nekoliko dana očekujete poruku (e-mail) sa parametrima za pristup platformi za sve nastavnike i učenike u Vašoj školi.

Raspored obuka na dalјinu za udalјeno učenje na Office 365 platformi (fokus na Teams platformu prilagođenu učenju na dalјinu)

Prenosi predavanja su javni, a za pristup je potrebno instalirati Teams aplikaciju dostupnu na ovoj vezi, i pokrenuti link iz prozora internet pregledača.

PETAK 20.3.2020.  Pregled Office 365 aplikacija i delјenje dokumenata kroz Teams i OneDrive

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kome će biti dat pregled usluga dostupnih na platformi Office 365 i biti napravlјen uvod u delјenje dokumenata kroz veb aplikacije Teams i OneDrive.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

SUBOTA 21.3.2020.  Pristup Teams veb aplikaciji i osnovni rad sa učenicima u Teams-u

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kome će biti dati scenario rada sa učenicima u Teams-u prilagođenom nastavi na dalјinu.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

PONEDELjAK 23.3.2020  Pregled Office 365 aplikacija i delјenje dokumenata kroz Teams i OneDrive

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kome će biti dat pregled usluga dostupnih na centralizovanoj platformi Office 365 i biti napravlјen uvod u delјenje dokumenata kroz veb aplikacijeTeams i OneDrive.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

 

UTORAK 24.3.2020. Rad u veb aplikaciji OneNote-u kao digitalnoj beležnici i veza sa Teams centralnim čvorištem za nastavu na dalјinu

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kojem će biti predstavlјen rad digitalne beležnice OneNote i njeno povezivanje sa Teams centralnim čvorištem za učenje na dalјinu.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

 

SREDA 25.3.2020. Preporuke i ideje za pripremu nastave na dalјinu

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kojem će biti date preporuke za pripremu nastave na dalјinu: različiti scenariji, česti problemi i moguća rešenja, resursi za stručno usavršavanje nastavnika.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

ČETVRTAK 26.3.2020.  Pristup Teams veb aplikaciji i osnovni rad sa učenicima u Teams-u

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kome će biti dati scenario rada sa učenicima u Teams-u prilagođenom nastavi na dalјinu.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

SUBOTA 28.3.2020. Rad u veb aplikaciji OneNote-u kao digitalnoj beležnici i veza sa Teams centralnim čvorištem za nastavu na dalјinu

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kojem će biti predstavlјen rad digitalne beležnice OneNote i njeno povezivanje sa Teams centralnim čvorištem za učenje na dalјinu.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

PONEDELjAK 30.3.2020. Preporuke i ideje za pripremu nastave na dalјinu

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kojem će biti date preporuke za pripremu nastave na dalјinu: različiti scenariji, česti problemi i moguća rešenja, resursi za stručno usavršavanje nastavnika.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo