M41

Srpski jezik i književnost: https://classroom.google.com/c/NjEyOTM2NzQwMTha

Engleski: WhatsApp grupa Engleski M41 i online platforma Edmodo: new.edmodo.com

Filozofija

Ustav i prava građana: https://emilianbeka.weebly.com/

Matematika: Viber grupa Matematika M41

Fizičko

Programiranje za komp upravljane maš

Automatizacija proizvodnje i FPS

Organizacija rada

Projektovanje tehnoloških sistema

Veronauka

Građansko vaspitanje: viber grupa građansko M41

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo