M31

Srpski jezik i književnost: https://satanizanvscorona.weebly.com/

Engleski: WhatsApp grupa M-31 i online platforma Edmodo: new.edmodo.com

Sociologija

Matematika: Whatsapp grupa, Matematika M31

Fizičko

Hidraulika i pneumatika: WhatsApp. grupa, M31 Hidraulika i https://hidraulika1.weebly.com/

Modeliranje maš elemenata i konstrukcija

Tehnologija za kompjuterski upravljane mašine

Programir za komp upravljane mašine: WhatsApp. grupa, M31 Programiranje i https://hidraulika1.weebly.com/

Automatizacija proizvodnje i FPS

Projektovanje tehnoloških sistema: WhatsApp. grupa, M31 PTS 3.grupa i https://hidraulika1.weebly.com/

Veronauka

Građansko vaspitanje: WhatsApp grupa Gradjansko M31

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo