M11

Srpski jezik i književnost

Engleski: WhatsApp grupa M11 Engleski i online platforma Edmodo: new.edmodo.com

Likovno

Ekologija i zaštita životne sredine: WhatsApp grupa "M11 Ekologija"

Matematika: WhatsApp grupa M11Matematika

Fizičko - vezbajdanas.weebly.com

Računarstvo i informatika

Hemija: portal RTS Planeta,  WhatsApp grupa HEM11

Fizika: http://izfizike.weebly.com/

Tehničko crtanje:whatsapp grupa M11 Crtanje 1.grupa i  https://nebojsadamjanov.weebly.com/

Merenje i kontrola kvaliteta: M11 Merenje WhatsApp

Mašinski materijali: Whatsapp grupa M11 Mašinski materijali

Praksa: prakmsp.weebly.com i WhatsApp grupa M11

Veronauka

Građansko vaspitanje: WhatsApp grupa Gradjansko M11

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo