M24

Srpski jezik i književnost

Engleski: WhatsApp grupa Engleski M24 i online platforma Edmodo: new.edmodo.com

Geografija: viber grupa M24geografija

Istorija: Viber grupa M24 Istorija

Biologija: WhatsApp grupa M24 Biologija

Matematika: whatsapp grupa  matematikaM24

Fizičko

Fizika

Sve informacije, nastavni sadržaji biće na sajtu: http://izfizike.weebly.com/

 Mehanika: Mehanika M24 Viber

Otpornost materijala

Kompjuterska grafika: https://sinisaradmanovic.weebly.com/

Osnove elektrotehnike i elektronike: http://izelektrotehnike.weebly.com/

Mašinski elementi: maselementi. weebly. com

Veronauka

Građansko vaspitanje

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo