M14

Srpski jezik i književnost

Engleski: WhatsApp grupa Online nastava M14 i online platforma Edmodo: new.edmodo.com

Istorija: Viber grupa M14 Istorija

Matematika: https://www.facebook.com/groups/1073666802971781/

Fizičko - vezbajdanas.weebly.com

Računari i programiranje: Racunari M14 WhatsApp

Hemija

portal RTS Planeta,  WhatsApp grupa HEM14

Fizika

Sve informacije, nastavni sadržaji biće na sajtu: http://izfizike.weebly.com/

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Mehanika

Mašinski materijali

Veronauka

Građansko vaspitanje: WhatsApp grupa i google učionica

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo