Dopunski ispiti

školska 2019/2020

 

Obavezno nošenje maske i rukavica odnosno zaštitne opreme!

 

 

ime i prezime učenika

razred i odelјenje

predmet

ispitivač

članovi komisije

datum, vreme polaganja ispita i broj učionice

Ivkov Đorđe

S22

likovna kultura

Ranković

Slavica

Spasovski Svetlana

Savić Nenad

18.05.2020.

900

učionica broj 18

Ivkov Đorđe

S22

praktična nastava

Paunović Predrag

Đurišić Nikola

Živanov Dragolјub

19.05.2020.

900

radionica

Grozdanović Nemanja

M24

tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Đorđević Bilјana

Milovanović Mila

Vasović Dragana

18.05.2020.

900

učionica broj 13

 Grozdanović Nemanja

 M24

računari i programiranje

Tršek Slobodan

Matić Aleksandra

Bučevac Nada

19.05.2020.

900

R4

Grozdanović Nemanja

M24

mašinski materijali

Rogić Dušica

Popov Vladimir

Jeremić Slavica

20.05.2020.

900

učionica broj 4

Stefanović Mihajlo

M26

muzička umetnost

Spasovski Svetlana

Ranković Slavica

Savić Nenad

18.05.2020.

900

učionica broj 18

Stefanović Mihajlo

M26

računarstvo i informatika

Matić Aleksandra

Tršek Slobodan

Bučevac Nada

19.05.2020.

900

R4

Stefanović Mihajlo

M26

praktična nastava

Vila Petar

Ortopan Mateja

Timotijević Aleksandra

20.05.2020.

900

radionica

Anđelović Rastko

M26

mehanika

Crevar Adam

Crevar Aleksić Jovana

Cvetković  S.

18.05.2020.

900

učionica broj 16

Anđelović Rastko

M26

mašinski materijali

Rogić Dušica

Popov Vladimir

Jeremić Slavica

20.05.2020.

900

učionica broj 4

Dobrosavlјević Miladin

D1

hemija i mašinski materijali

Savičić Snežana

Ilić Jelena

Roksić Momčilo

18.05.2020.

900

učionica broj 4

Adamov Mihailo

D1

hemija i mašinski materijali

Savičić Snežana

Ilić Jelena

Roksić Momčilo

18.05.2020.

900

učionica broj 4

Adamov Mihailo

D1

računarstvo i informatika

Matić Aleksandra

Tršek Slobodan

Bučevac Nada

19.05.2020.

900

R4

Adamov Mihailo

D1

geografija

Vlaović Svetlana

Milojkov Branislav

Vlatković Nebojša

20.05.2020.

900

učionica broj 28

Adamov Mihailo

D1

ekologija

Milojkov Branislav

Vlaović Svetlana

Beka Emilijan

21.05.2020.

900

učionica broj 28

Adamov Mihailo

D1

praktična nastava

Bolјanac Jon

Golubović Sava

Vila Petar

22.05.2020.

900

radionica

Banjaš Mario

D2

ekologija

Milojkov Branislav

Vlaović Svetlana

Beka Emilijan

21.05.2020.

900

učionica broj 28

Lekovski Stefan

T3

tehnologija obrade na konvencionalnim mašinama

Roksić Momčilo

Crevar Aleksić Jovana

Vasović Dragana

 

18.05.2020.

930

učionica broj 4

Lekovski Stefan

T3

mašinska obrada na konvencionalnim mašinama

Nikolovski Aleksandar

Tucakov Bojan

Živanov Dragolјub

19.05.2020.

900

radionica

Lekovski Stefan

T3

reparatura mašinskih delova

Rogić Dušica

Popov Vladimir

Jeremić Slavica

20.05.2020.

900

učionica broj 4

Lekovski Stefan

T3

sociologija sa pravima građana

Beka Emilijan

Anđelović Sanja

Vlaović Svetlana

21.05.2020.

930

učionica broj 28

 

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo