Dešavanja


Automehaničar

Obrazovni profil automehaničar omogućuje učenicima da uđu u svet motora i automobila. Zadaci automehaničara su da obavlja tekuće održavanje i popravku vozila, utvrđuje kvar proverom i pregledom celog vozila, proverava funkcionisanje popravljenog dela ...Tokom trogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju da vrše:

  • servis
  • održavanje motornih vozila
  • određivanje i otklanjanje neispravnosti na vozilima
  • rastavljanje i sastavljanje delova i sklopova prilikom održavanja vozila

Automehanicar

Na časovima stručnih predmeta i praktične nastave, koji se odvijaju u dobro opremljenom kabinetu i školskoj radionici, učenici stiču teorijska i praktična znanja o radu i popravci motora i motornih vozila. Velika pažnja se poklanja sticanju praktičnog znanja, pa učenici osim u školskoj radionici praksu obavljaju i u sledećim preduzećima: ATP-u, Higijeni, Pekari, Zvezdi....Osim toga učenici mogu, ako su u mogućnosti, pohađati praksu i u privatnim automehaničarskim radionicama. Praksa se u drugoj i trećoj godini školovanja obavlja dva puta nedeljno.

Pored stručnih predmeta, učenici stiču znanja i iz klasičnog mašinstva u okviru predmeta kao što su: mehanika, tehničko crtanje, mašinski elementi, hemija i mašinski materijali...

Nakon završenog trećeg razreda učenici polažu završni ispit koji se sastoji iz praktičnog dela i pisanja završnog rada.

Učenicima koji sve tri godine postignu odličan uspeh i pokažu se kao vredni i marljivi učenici na praksi, omogućavamo polaganje vozačkog ispita B kategorije.

Nakon završetka školovanja učenici su u mogućnosti da potraže zaposlenje u nekom automehaničarskom servisu, u preduzeću na održavanju vozila ili da otvore sopstvenu radionicu i otpočnu privatni posao. Ukoliko se odluče za nastavak školovanja svršeni srednjoškolci imaju mogućnost jednogodišnje specijalizacije, dokvalifikacije ili prekvalifikacije.

Od septembra 2017. godine Mašinska škola „Pančevo“ ulazi u sistem dualnog obrazovanja sa dva obrazovna profila trećeg stepena: mehaničar motornih vozila (bivši automehaničar) i bravar - zavarivač. Ovi obrazovni profili razvijeni su u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“. Uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke projekat sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Dualno obrazovanje podrazumeva da učenici tokom školovanja stiču praktična znanja ne samo u školi, već i u privrednim organizacijama koje zapošljavaju kadrove te vrste.

Smatra se da je dualno obrazovanje jedan od glavnih razloga za nisku stopu nezaposlenosti mladih u zemljama u kojima je razvijen ovaj sistem. Prednosti školovanja po ovom sistemu su intenzivna saradnja škole i kompanije u obuci učenika kao i kvalitetna praksa u kompanijama, na savremenim mašinama i uz podršku obučenih mentora i instruktora.

MMV.1

 

Bravar - zavarivač - dualno obrazovanje

Obrazovni profil bravar-zavarivač razvijen je u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“. Uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke projekat sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

PO ZAVRŠETKU ŠKOLOVANJA, BRAVAR-ZAVARIVAČ ĆE BITI OBUČEN DA:

  • Izrađuje i montira delove metalnih, aluminijumskih i plastičnih konstrukcija mehaničkom obradom
  • Zavaruje konstrukcije od čelika, aluminijuma i plastike elektrolučno, gasno, MIG-MAG i TNG postupkom kao i lepljenjem
  • Izrađuje i montira delove konstrukcija od čelika, legura i plastike mehaničkom obradom i zavarivanjem

Zbog upotrebe savremenih tehnologija, fizička snaga nije preduslov za bavljenje ovim zanimanjem tako da se ovim poslom danas podjednako uspešno mogu baviti i žene.

Bravar.3

PREDNOSTI ŠKOLOVANJA PO OVOM MODELU

  • Intenzivna saradnja škole i kompanije u obuci učenika/ca
  • Kvalitetna praksa u kompanijama, na savremenim mašinama i uz podršku obučenih mentora i instruktora
  • Zanimanje traženo od strane domaćih i stranih poslodavaca

Školovanje u profilu bravar-zavarivač odvija se po obrazovnom modelu sa elementima dualnog obrazovanja. Smatra se da je dualno obrazovanje jedan od glavnih razloga za nisku stopu nezaposlenosti mladih u zemljama u kojima je razvijen ovaj sistem.

Slično kao i u dualnom obrazovanju, jedan deo školovanja budućih bravara-zavarivača odvija se u školi, a drugi u kompaniji koja sarađuje sa školom. U školi đaci stiču opšte obrazovanje i stručna teorijska znanja, a prolaze i osnovnu praktičnu obuku, jedan dan nedeljno, tokom prve godine školovanja. Učenje na radnom mestu počinje od druge godine kada učenici/ce obavljaju praktičnu nastavu u kompaniji i to u drugoj godini dva dana, a u trećoj godini čak tri dana nedeljno.

Bravar.1

Osim povećanog broja časova koje učenici/ce provode na praktičnoj nastavi u kompaniji, i kvalitet njihove obuke je poboljšan. Naime, praktična nastava u kompanijama realizuje se na savremenim mašinama, uključivanjem učenika/ca u proces rada i uz podršku mentora i instruktora koji su obučeni za rad sa mladima. Praksa u kompaniji, u realnim radnim uslovima, pored sticanja stručnih veština, omogućava učenicima i usvajanje socijalnih veština kao što su komunikacija sa kolegama, odnos prema poslu i kompaniji, ponašanje na radnom mestu i slično. Kombinovanjem znanja koje stiču u školi, uz praktična znanja i veštine koje stiču u kompaniji, učenici/ce se na pravi način osposobljavaju za potrebe privrede i time dobijaju bolje šanse za zaposlenje po završetku školovanja.

Osim znanja i veština koje im povećavaju šanse da se zaposle odmah po završetku školovanja, bez dodatnih obuka i prilago-đavanja, učenici/ce u profilu bravar-zavarivač kroz obavezan predmet preduzetništvo stiču znanja i veštine za pokretanje sopstvenog biznisa.

Bravar.2

 

Mašinska škola "Pančevo" danas predstavlja modernu srednjoškolsku ustanovu, koja pruža veoma primenjiva znanja u oblasti mašinstva, saobraćaja i elektrotehnike. Bogato iskustvo, izvanredan kadar i odlična opremljenost škole garancija su da ćete u našoj, a nadamo se i Vašoj budućoj školi,steći najbolje znanje iz pomenutih oblasti. Ukažite nam poverenje i dozvolite da Vaše obrazovanje bude u našim rukama. Preuzmite od nas ono najbolje što imamo da ponudimo - ZNANJE.

Mašinska škola „Pančevo“ je aktivno uklјučena u proces reforme srednjih škola, koji podrazumeva dualno obrazovanje, što znači da učenici stiču praktična znanja ne samo u školi, već i u privrednim subjektima, partnerima škole, koji zapošljavaju kadrove te vrste. Od školske 2017/18 škola upisuje dva obrazovna profila sa elementima dualnog obrazovanja: bravar - zavarivač i mehaničar motornih vozila (bivši automehaničar). Ovi obrazovni profili razvijeni su u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“. Uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke projekat sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Takođe, Škola je razvila sopstveni model dualnog obrazovanja, za četvorogodišnja zanimanja, koji je prihvaćen i odobren od strane Ministarstva prosvete, a koji se ogleda u učenju na realnim inženjerskim projektima.

Velika pažnja pridaje se primeni stečenih znanja, a dokaz za to su brojni projekti koje su realizovali učenici i profesori, a po kojima je Mašinska škola „Pančevo“ čuvena u okruženju i koji predstavlјaju ponos škole (zelena elektrana „Vetrosol“, višenamenska sprava za vežbanje „Spartakus“, „Biciklofon“).

Mašinska škola "Pančevo" za sledeću školsku 2018./2019. godinu planira upis 9 različitih obrazovnih profila prvog razreda, sa 270 učenika u 9 odeljenja. Za narednu školsku godinu možete izabrati sledeće obrazovne profile:

Oblast rada mašinstvo i obrada metala:

Četvorogodišnji obrazovni profili:

Tehničar za kompjutersko upravljanje – 1 odeljenje (30 učenika)

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – 2 odeljenja (60 učenika)

Mašinski tehničar motornih vozila – 1 odeljenje (30 učenika)

Trogodišnji obrazovni profili:

Mehaničar motornih vozila - sa elementima dualnog obrazovanja – 1 odeljenje (30 učenika)

Operater mašinske obrade – (15 učenika)

Bravar - zavarivač : sa elementima dualnog obrazovanja – (15 učenika)

Oblast rada saobraćaj:

Četvorogodišnji obrazovni profil:

Tehničar drumskog saobraćaja – 1 odeljenje (30 učenika)

Trogodišnji obrazovni profil:

Vozač motornih vozila – 1 odeljenje (30 učenika)

Oblast rada elektrotehnika:

Četvorogodišnji obrazovni profil:

Tehničar mehatronike – 1 odeljenje (30 učenika)

 Skola

Potkategorije

Podaci o redovnom obrazovanju

У овом одељку можете наћи корисне информације везане за ванредне ученике, као што су термини пријаве испита и распоред полагања испита као и ценовник. Пратите линкове у менију са леве стране. Питања по предметима потражите у секцији преузимање.

Рокови - испити се организују сваког парног месеца за време трајања наставне године, односно у октобру, децембру, фебруару, априлу и јуну.

Пријаве испита - за сваки испитни рок пријаве се примају у првој половини месеца који претходи испитном року у којем кандидат жели да полаже испит (на пример: за октобарски испитни рок пријаве се примају од 01. до 15. септембра)

Poslednje vesti

  U časopisu „Japan heute“, koji izdaje nemački Gete insitut, pojavio se članak o poseti japanskih učenika Mašinskoj školi „Pančevo“ u martu ove godine. Časopis je inače dvojezič...

   Na proslavi Dana škole, u ime gradonačelnika Saše Pavlova i lokalne samouprave, učenike i zaposlene pozdravila je gradska menadžerka Maja Vitman. Ona je istakla da možemo da se pohvalimo ...

   Naša škola, u četvrtak i u petak, 8. i 9. novembra, obeležila je 72 godine od svog osnivanja. Prvog dana proslave, na inicijativu profesorke Gordane Novakov, tokom šestog časa prepodnev...

    U okviru projekta za bezbednost dece i mladih u saobraćaju pod nazivom “Život je na (s)ceni”, 17. oktobra učenici Mašinske škole iz Pančeva su imali priliku da prisustvuju modifikov...

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo