Sajt Mašinske Škole Pančevo 


Obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje je formiran sa namerom da se omogući implementacija najsavremenijih računarskih i informatičkih dostignuća u oblasti mašinstva. 
Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za:

· izradu proračuna i tehničke dokumentacije

· ispitivanje i merenje karakteristika mašinskih delova i sklopova

· projektovanje mašinskih delova i sklopova

· korišćenje naprednih softverskih alata za 3D oblikovanje

· korišćenje standarda i stručne literature

Kabineti

Nastava iz stručnih predmeta odvija se u savremeno opremljenim računarskim kabinetima, uz primenu multimedijalnih nastavnih sredstava, u grupama od po najviše 15 učenika, po principu jedan učenik – jedan računar. Koriste se sledeći softverski paketi:

· AutoCAD - kao osnova za 2D kompjutersku grafiku

· JAVA – programski jezik za programiranje aplikacija

· EXCEL – izrada proračuna mašinskih delova i sklopova

· SolidWORKS – vrhunski programski paket za 3D oblikovanje, ispitivanje čvrstoće i animaciju kretanja modela mašinskih elemenata i sklopova i izradu tehničke dokumentacije

Pored savremenih predmeta baziranih na računarskoj tehnologiji, učenici stiču znanja i iz klasičnog mašinstva u okviru predmeta kao što su: tehničko crtanje, mehanika, mašinski materijali, mašinski elementi, otpornost materijala, hidraulika i pneumatika itd.Modeli

U toku školovanja organizuju se posete firmama, sajmovima i projektantskim biroima gde se učenici mogu bliže upoznati sa konkretnim poslovima kojima se bavi stručnjak ovog profila.

Nakon završenog školovanja, maturantima se pruža mogućnost zaposlenja u industriji mašina i alata, industriji procesne tehnike i upravljanja, automobilskoj industriji, kompjuterizovanoj mašinskoj obradi, konstrukcionim biroima, i drugim oblastima gde se koriste računarske tehnologije.

Zbog opsežnog teorijskog i praktičnog izučavanja stručnih predmeta, kao i visokog stepena izučavanja matematike ovaj obrazovni profil pruža velike mogućnosti za nastavak školovanja na fakultetima (mašinski, tehnološki, informatički, elektro-tehnički...) ili na višim školama strukovnih studija, mada je moguće upisati i druge fakultete kao što su matematički, filozofski, filološki, FON ili neki drugi.

 

Spisak opšteobrazovnih i stručnih predmeta po razredima sa nedeljnim i godišnjim brojem časova teorije i vežbi izgleda ovako:

I razred

Broj časova nedeljno

Broj časova godišnje

Teorija

Vežbe

Teorija

Vežbe

Opšteobrazovni predmeti

 

Srpski jezik i književnost

3

 

111

 

Strani jezik

2

 

74

 

Istorija

2

 

74

 

Fizičko vaspitanje

2

 

74

 

Matematika

5

 

185

 

Fizika

2

 

74

 

Hemija

2

 

74

 

Stručni predmeti

 

Računari i programiranje

 

4

74

 

Mašinski materijali

2

 

74

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

2

2

74

74

Mehanika

2

 

74

 

II razred

Broj časova nedeljno

Broj časova godišnje

Teorija

Vežbe

Teorija

Vežbe

Opšteobrazovni predmeti

 

Srpski jezik i književnost

3

 

105

 

Strani jezik

2

 

70

 

Istorija

2

 

70

 

Biologija

2

 

74

 

Geografija

2

 

74

 

Fizičko vaspitanje

2

 

70

 

Matematika

4

 

140

 

Fizika

2

 

70

 

Stručni predmeti

 

Mehanika

2

 

70

 

Otpornost materijala

2

 

70

 

Kompjuterska grafika

 

3

35

 

Osnovi elektro-tehnike i elektronike

2

 

74

 

Mašinski elementi

2

 

70

 

III razred

Broj časova nedeljno

Broj časova godišnje

Teorija

Vežbe

Teorija

Vežbe

Opšteobrazovni predmeti

 

Srpski jezik i književnost

3

 

105

 

Strani jezik

2

 

70

 

Sociologija

2

 

70

 

Fizičko vaspitanje

2

 

70

 

Matematika

5

 

185

 

Stručni predmeti

 

Računari i programiranje

 

4

105

 

Mašinski elementi

2

 

70

 

Tehnologija obrade

3

 

111

 

Hidraulika i pneumatika

2

 

70

 

Termodinamika

2

 

70

 

Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija

 

2

 

70

Praktična nastava

 

3

 

105

IV razred

Broj časova nedeljno

Broj časova godišnje

Teorija

Vežbe

Teorija

Vežbe

Opšteobrazovni predmeti

 

Srpski jezik i književnost

3

 

96

 

Strani jezik

2

 

64

 

Filozofija

2

 

64

 

Fizičko vaspitanje

2

 

64

 

Matematika

5

 

160

 

Ustav i prava građana

1

 

32

 

Stručni predmeti

 

Organizacija rada

2

 

64

 

Automatizacija i robotika

2

1

64

32

Konstruisanje

2

3

64

96

Ispitivanje mašinskih konstrukcija

2

 

64

 

Modeliranje maš. elemenata i konstrukcija

 

3

 

96

Nakon završenog četvrtog razreda učenici polažu maturski ispit koji se sastoji iz tri dela:

  • Ispit iz srpskog jezika – sastoji se iz pismenog sastava koji ocenjuje komisija.
  • Izborni predmet – kandidati biraju između 4 ponuđena predmeta koji će polagati (matematika, mašinski elementi, konstruisanje i ispitivanje mašinskih konstrukcija). Na ispitu učenik izvlači cedulju sa 3 pitanja i usmeno odgovara nakon čega komisija daje ocenu.
  • Praktični rad – kandidat bira maturski praktičan rad iz predmeta konstruisanje ili modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija. Po završetku rada isti se predaje u štampanoj i elektronskoj formi predmetnom profesoru na pregled. Ako rad zadovoljava kandidat izlazi na ispit gde pred komisijom brani praktični rad i dobija ocenu.

Ocena na maturskom ispitu se formira kao prosečna ocena ova tri ispita i upisuje se na diplomu, a takođe i naziv praktičnog rada. Po položenom maturskom ispitu maturanti dobijaju diplomu za zvanje mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Statistika

Articles View Hits
504848

Obrazovni profili

Obrazovni profili

3D modelling

Učenici naše škole uspešno posluju